Kurs instruktora fitness – jakie kompetencje można uzyskać?

kurs instruktora fitnessCoraz więcej osób decyduje się odbyć kurs na instruktora fitness. Wszystko za sprawą rosnącej popularności sportu, zwiększenia nacisku na zdrowy styl życia oraz odpowiedniego odżywiania. Jeśli bowiem są klienci, łatwiej znaleźć w danym zawodzie pracę. Nie wszyscy jednak wiedzą co oferuje taki kurs. Jakie uprawnienia można uzyskać po jego odbyciu?

1. Kursant otrzymuje dwie legitymacje instruktora rekreacji ruchowej – w wersji polskiej i angielskiej.

2. Wręczany jest również specjalny certyfikat – także w języku angielskim, który zaświadcza o odbytym kursie oraz informuje o respektowaniu go we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

3. Zdobywa Świadectwo ukończenia części ogólnej kursu

4. Otrzymuje również Świadectwo ukończenia kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Wymienione w punkcie pierwszym legitymacje wręczane są w wersji plastikowej oraz papierowej – jedna po angielsku a druga po polsku. Otrzymane świadectwa posiadają zaś gwarancję uznania również za granicą, co ułatwia zdobycie jeszcze lepiej płatnej pracy. A jak w ogóle wygląda struktura kursu? Dzieli się on na dwie części – ogólną oraz specjalistyczną.

Część ogólna

Część ogólna, czyli część teoretyczna kursu, która kończy się egzaminem pisemnym. Materiały, z których należy się do niego przygotować zostają wręczane na pierwszych zajęciach. Warto wspomnieć, że z owego egzaminu zwolnione są osoby, które: - ukończyły kierunki takie jak wychowanie fizyczne, bądź turystyka i rekreacja, oraz osoby - zrealizowały już kurs instruktora rekreacji ruchowej, albo kurs instruktora sportu i innych dyscyplin sportowych i legitymują się państwową legitymacją instruktorską

kurs na instruktora fitnessCzęść specjalistyczna

Cześć specjalistyczna, czyli teoretyczno-praktyczna obejmuje warsztaty i ćwiczenia, które mają przygotować kursantów do właściwego wykonywania zawodu. Część ta również kończy się egzaminem sprawdzającym zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz indywidualne umiejętności kursanta, jakie posiadł w czasie trwania zajęć. Istotne do otrzymania zaliczenia jest także wykonanie szeregu zadanych prac oraz przygotowanie osobistych konspektów na prowadzone przez siebie w przyszłości ćwiczenia. Wszystkie tematy i zadania zleca wykładowca, który na pierwszych zajęciach przekazuje również szereg innych, kluczowych informacji (lepiej więc się na nich zjawić). Między innymi można dowiedzieć się, w jaki sposób należy odrabiać zaległości i nieobecności.

Powiązane artykuły

Czy warto zostać trenerem personalnym?

To z pewnością niezwykle ciekawa praca, wymagająca indywidualnego podejścia do każdej osoby i pozwalająca realizować swoją pasję

Instruktor fitness - połącz pasję z pracą

Możliwość realizowania się w swoim zawodzie to marzenie wielu osób. Jeżeli sport, zdrowy styl życia i doskonalenie sylwetki to Twoje hobby zdecyduj się na kurs. Spełniaj swoje marzenia!

Dla kogo?

Na kurs może zapisać się każdy kto chce zdobyć niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu trenera personalnego oraz instruktora fitness

Cennik kursów

- Instruktor fitness - 1590 zł

- Trener personalny - 1290 zł

Szkoła Revenue De Base

To renowowany ośrodek szkoleniowy dla przyszłych instruktorów fitness oraz trenerów personalnych. Prowadzimy szkolenia na wszystkich poziomach - od początkującego do specjalistycznych kursów klasy ogólnoświatowej.